Mijn grootouders

Opa en oma Betzema

Getrouwd 28-8-1903

Kinderen uit het huwewlijk

Johanna Maria
1901 – 1985

Inne Johannes
1903 -1945

Opa en oma Marsman