De kinderen Betzema

Nel (Petronella Johanna) 1898-1985 (Link Gelders archief)
Jo (Johanna Maria) 1901-1985
Inne (Inne Johannes) 1903-1945 (Link: Oorlogsdoden Nijmegen)
Inne, Feik (Feikjen) 1908-? Pieter (1906-1983) Klik Gelders archief)
Wabe (Wabe Innes) 1910-1982
Hans (Johannes) 1912-1970 (klik voor archief)
Boukje 1914--2003
Pater van Hooffstraat Nijmegen
Links Hendrika Hoornaar (dochter van Nel)

De kinderen groeien op in de jaren twintig en dertig in de Pater van Hooffstraat te Nijmegen.

In de crisisjaren gaan Inne en Hans bij het KNIL en vertrekken naar Indië. Zie ook: KNIL in Nijmegen Werving KNIL
Inne wordt tijdens de Japanse bezetting krijgsgevangene en overlijdt 1945 in Makassar.


Hans neemt zijn vrouw mee en wordt daar vader van Inne en Anneke. De Japanners nemen hem gevangenen (zie Nationaal Archief) en stellen hem te werk aan de Birma-spoorweg. Truus wordt met de kinderen in een vrouwenkamp gezet. Na de oorlog wonen zij weer in Nijmegen. Hans sterft in 1970. Waarschijnlijk is zijn jonge overlijden nog het gevolg zijn gevangenschap in Birma. Inne sterft in 1994 op de leeftijd van 51 jaar en Truus overlijdt in 2001. 
Wabe gaat na de oorlog in Kampen wonen en werkt bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Op de beginpagina zie je hem aan het  werk in de Noordoostpolder. Wabe overlijdt in 1982. Boukje trouwt in 1945 met Peter Marsman en gaat en in 1950 in Wageningen wonen.